Sau khi tổ chức kỳ thi thử IELTS dành cho các bạn, thầy nhận thấy điểm số ở bài nghe LISTENING ở nhiều bạn không đạt được kết quả cao, đặc biệt ở phần MULTIPLE CHOICE là phần các bạn chọn sai nhiều nhất.  

Vì vậy hôm nay, thầy chia sẻ chi tiết về cách làm dạng này dưới đây dựa trên kinh nghiệm luyện tập, ôn thi cũng như suốt 1 quá trình dạy học IELTS. Mong các bạn sẽ vượt qua được cái khó của dạng này.

1. Tìm hiểu về dạng Multiple Choice trong IELTS LISENING
Multiple choice trong Ielts listening là dạng câu hỏi lựa chọn với các đáp án A, B or C, hoặc A, B, C or D cho sẵn. Dạng câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi gây nhiều trở ngại cho các bạn, bởi có thể thông tin trong các đáp án đó đều được nhắc tới trong bài nghe.
Dạng này trong bài thi bao gồm các dạng bài tập:
Dạng 1: chỉ chọn 1 câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (choose the correct letter A, B or C )
Ví dụ:
SECTION 1 Question 1- 3
Choose the correct letter, A, B or C
1. The website is organized by
A. family members
B. friends
C businessmen

2. How long has the website been operated?
A. about 3 weeks
B. about 3 months
C. about 6 months
3. How many registered users are there in the website?
A. 1,000
B. 1,500
C. 2,000

Dạng 2: Chọn nhiều câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi
Ví dụ: Question 4
Choose TWO letters, A-E
4. Which TWO things are most popular among users?
A. Children’s books
B. Textbooks
C. Computer games
D. Toys
E. Tools
F. internet


2. Hướng dẫn từng bước làm bài dạng MULTIPLE CHOICE
Đối với dạng này, các bạn làm bài ngoài phương pháp thầy chia sẻ dưới đây, đòi hỏi các bạn phải luyện tập nghe hàng ngày. Đồng thời phải bổ sung vốn từ vựng không ngừng nghỉ thì mới có thể làm dạng này một cách tốt nhất. Chứ bạn không biết từ vựng mà bạn có nghe bao nhiêu lần về từ mà không hiểu nghĩa gì hoặc viết ra được thì cũng thua. 

Vì vậy điều kiện đầu tiên để làm dạng này là phải trau dồi từ vựng và tập trung luyện tập nghe thường xuyên ở nhà.
Trình tự chi tiết các bước làm dạng này:


 Bước 1. Đầu tiên, khi bắt đầu nghe phần này, phải đọc câu yêu cầu của đề (câu in nghiên) thật kỹ để biết bạn phải chọn bao nhiêu đáp án (1 hay 2 hay 3).
Có rất nhiều bạn hôm trước thi thử đã chọn thiếu đáp án và mất điểm phần này thật đáng tiếc.


 Bước 2. Sau khi đọc kỹ yêu cầu của đề, trước khi nghe hãy tập trung vào hiểu rõ ý nghĩa các câu hỏi. Đồng thời gạch chân các từ mà bạn cho là keyword, quan trọng, chứa nhiều thông tin
Đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, và các đáp án cũng xuất hiện trong bài nghe theo thứ tự như vậy. Nếu bạn đọc quá nhiều thứ tự khác nhau, nó sẽ làm cho bạn bị loạn 


Bước 3. Trong quá trình nghe, tập trung vào nghe và gạch bỏ các phương án sai, gây nhiễu mình (distracters).
Thông thường bài nghe sẽ sử dụng từ đồng nghĩa hay các cách paraphrase khác nhau, vì vậy bạn hãy chú ý nghe nghĩa của từ. Nếu ở các câu trả lời toàn là danh từ như ví dụ 1 của dạng 1 đó. Thường thì những từ này họ không paraphrase vì những từ này quá đơn giản nên không cần phải paraphrase. Nên hãy tập trung nghe các thông tin xung quanh các từ này. Chú ý các từ “Well, But, However, Unfortunately….” bởi vì đó sẽ là dấu hiệu cho sự chuyển ý của đoạn nghe.

 Bước 4. Nghe thật kỹ và tập trung xác định bài nghe đang nói tới câu hỏi nào rồi. Tập trung nghe vào các từ mà bạn đã gạch chân. Đồng thời, đưa ra đáp án ngay sau khi nghe mỗi câu hỏi vì bạn sẽ quên ngay nếu không chọn luôn đáp án và bài nghe sẽ tiếp
tục và không dừng lại cho bạn chọn đâu Khi làm dạng này phải luôn tập trung và tránh lơ là lúc nghe. Bởi có bài nghe thì 2 câu
liên tiếp đưa ra liên hồi nhau. Nên nghe mà chưa định hình được câu này thì bài nghe đã nhảy tới câu kia rồi.

3. Các tips và chú ý khi làm dạng Multiple choice
 Tip 1: Đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, và các đáp án cũng xuất hiện trong bài nghe theo thứ tự như vậy. Nếu bạn đọc quá nhiều thứ tự khác nhau, nó sẽ làm cho bạn bị loạn

 Tip 2: Đọc và gạch chân các keywords, các từ mà bạn cho là quan trọng xuất hiện trong câu hỏi trong thời gian trước khi nghe. Bởi từ khóa sẽ là yếu tố chính giúp bạn có thể tập trung vào bài nghe và xác định câu trả lời xung quanh nó

 Tip 3: Chú ý đến những ngôn ngữ như Well, But, However, Unfortunately…. bởi vì đó sẽ là dấu hiệu cho sự chuyển ý của đoạn nghe
 Tip 4: Nếu bạn không có câu trả lời hoặc không nghe được gì cho câu hỏi đó, hãy
đoán và chọn 1 đáp án đúng nhất thay vì bỏ trống
 Tip 5 (tip quan trọng nhất): Nhớ là phải luyện tập thường xuyên và nhuẫn nhuyễn dạng này thì những phương pháp làm bài, chia sẻ mẹo, kinh nghiệm ở trên mới hiệu nghiệm nhà các bạn.

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn