Học viên tạiHarford English

Harford English luôn đặt học viên làm trung tâm phát triển, chính những sự tiến bộ từng ngày của từng học viên là động lực để trung tâm ngày một cố gắng hơn nữa.

Chăm chỉ

Học viên tại Harford luôn chăm chỉ trong học tập, hoàn thành đúng hạn bài tập.

Ham học hỏi

Luôn tham gia đầy đủ các buổi hỗ trợ do Trung tâm tổ chức để tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích

Nỗ lực

Cố gắng thật nhiều để hoàn thành mục tiêu của bản thân đã đề ra.

Khóa học Đăng ký

Đăng ký tư vấn